W dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:38 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie skierował zastępy ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Purda, do wypadku na drodze krajowej nr 53 pomiędzy miejscowościami Klewki i Trękusek.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania pierwszy kierujący działania stwierdził, że na drodze krajowej nr 53, doszło do z wypadku z udziałem Autobusu z 42 podróżnymi i 2 samochodów osobowych , w których podróżowały po 3 osoby.

Autobus, po wypadku zsunął się z 3 metrowej skarpy pobocza i przewrócił się na prawy bok. Jeden z samochodów osobowych po wypadku wjechał do rowu i leżał na prawym boku. Po tej samej stronie drogi, w odległości około 200 metrów od autobusu, zjechał do rowu drugi z samochodów osobowych. Wszystkie osoby podróżujące autobusem znajdowały się na zewnątrz pojazdu. Ratownik pierwszego przybyłego Zespołu Ratownictwa Medycznego dokonywał segregacji poszkodowanych pod względem odniesionych obrażeń.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wspomagano na polecenie koordynatora Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowanych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - opatrywanie ran, tlenoterapia, wspomaganie psychiczne, zaopatrywanie złamań. Strażacy pomagali w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia oraz śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wydobyto na zewnątrz z jednego z samochodów osobowych osobę niepełnosprawną i zaopatrzono na noszach typu deska. Dodatkowo wspomagano Zespół Ratownictwa Medycznego w zakresie oceny stanu zdrowia 3 osób podróżujących drugim z samochodów osobowych. Po przebadaniu, osoby zakwalifikowane do grupy zielonej i pozostały pod nadzorem strażaków, następnie zostały przetransportowane przez ZRM do szpitala. Przygotowano lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym przetransportowana została z jedna z osób poszkodowanych, której stan zdrowia jako zagrażający życiu, spowodowany niewydolnością oddechową, zakwalifikowano pomocy natychmiastowej. Po przeprowadzonej segregacji poszkodowanych podróżujących autokarem, zakwalifikowano 15 osób do pomocy pilnej, pozostałe osoby do pomocy odroczonej.

Dla osób pozostających na terenie prowadzonych działań sprawiono namiot pneumatyczny w celu zapewnienia komfortu termicznego i zgrupowaniu wszystkich poszkodowanych zakwalifikowanych do grupy zielonej. W dalszej fazie działań sprawiono dodatkowe 2 namioty. Wspólnie z ZRM zweryfikowano listę pasażerów podróżujących autobusem – potwierdzono, że wszystkie osoby znajdowały się na miejscu zdarzenia.

Dalsze działania zastępów ratowniczych polegały na wspomaganiu Zespołu Ratownictwa Medycznego w udzielaniu pomocy medycznej poszkodowanym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia, zabezpieczeniu wszystkich pojazdów poprzez odłączenie akumulatorów.

W celu ostatecznego wykluczenia ewentualnej obecności osób poszkodowanych przechylono autokar przy pomocy wciągarki hydraulicznej z samochodu ratownictwa technicznego oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia na wysokość ok 40 cm. i sprawdzono przestrzeń pod pojazdem - nie stwierdzono obecności osób.

W celu przewiezienia poszkodowanych zakwalifikowanych do pomocy odroczonej do szpitali MSWiA oraz Szpitala Miejskiego w Olsztynie, na polecenie koordynatora medycznego w związku z niewystarczającą liczbą ZRM i stanem poszkodowanych (zakwalifikowani do transportu "siedzącego") na miejsce działań został zadysponowany autobus osobowy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie dojazdu autokaru koordynator medyczny zmienił decyzję, i zdecydowano że 5 osób zostanie przewiezionych do szpitali karetkami ZRM, pozostałe 16 osób ma oczekiwać na transport zastępczy zorganizowany przez przewoźnika - bez konieczności hospitalizacji. Osoby te oczekiwały w autobusie PSP, pod nadzorem strażaków.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego kierujący działaniem polecił zorganizowanie w ramach struktur zarządzania miejsca pobytu dla osób niewymagających hospitalizacji oraz skoordynowania informacji w zakresie osób przewiezionych do szpitali i ewentualnego odbioru tych osób, które nie będą wymagały pozostania w szpitalu.

Osoby te pod nadzorem ratowników PSP przesiadły się z autobusu PSP i zostały przetransportowane autokarem zastępczym, który przybył na miejsce zdarzenia, do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie. Tam zapewniono wyżywienie osobom oczekującym, dostęp do węzła sanitarnego, przy pomocy samochodu ze straży miejskiej sukcesywnie osoby lekko poszkodowane były odbierane i transportowane do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, w celu przewiezienia ich później przez autokar zastępcy do miejsca zamieszkania.

Łącznie do 5 szpitali w Olsztynie w tym Miejskiego Szpitala Zespolonego, Szpitala MSWiA, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Szpitala Uniwersyteckiego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala Dziecięcego, przetransportowano 28 osób, przy pomocy karetek pogotowia i śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Straty na pojazdach oszacowano wstępnie na kwotę 350 tysięcy złotych.

Działania, w temp. około 300C prowadzone były przez 3 godziny 59 minut. W działaniach wzięło udział 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z 17 ratownikami. Uczestniczyły w nich także zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Klebarka Wielkiego i Purdy z 15 ratownikami a także 15 Zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z 43 ratownikami, 4 patrole policji i 8 funkcjonariuszy.    

Tekst i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

Dziękuję wszystkim ratownikom, biorącym udział w obsłudze tego zdarzenia, za zaangażowanie, wysiłek i trud w realizacji działań ratowniczych.

/-/bryg. Sergiusz Dłuski

Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.