Drukuj

W dniu 09.08.2019r. o godz. 9.25 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie, że na budowie wieżowca "CENTAURUS" przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w kabinie operatora żurawia wieżowego, znajduje się mężczyzna w wieku lat ok. 35 – operator żurawia, z którym brak jest kontaktu [ brak kontaktu radiowego i telefonicznego z pozostałymi pracownikami budowy].

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na wysokości ok. 55m znajduje się operator żurawia wieżowego. Wraz z operatorem w kabinie operatora dźwigu przebywa kierownik budowy, który z uwagi na brak kontaktu z operatorem, dotarł do niego przed przybyciem na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej. Mężczyzna miał zachowane czynności życiowe, kontakt werbalny utrudniony, bark możliwości samodzielnej ewakuacji z dźwigu. Dźwig został unieruchomiony i zabezpieczony przez pracowników budowy przed niekontrolowanym uruchomieniem.

Działania Straży Pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do poszkodowanego mężczyzny celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po dokonanej ocenie stanu poszkodowanego przez dowódcę SGRW podjęto decyzję o ewakuacji operatora z dźwigu z wysokości ok. 55m przez dwóch ratowników wysokościowych przy wykorzystaniu technik alpinistycznych. Mężczyzna po przebadaniu przez ratowników Zespołu Ratownictwa Medycznego został odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie celem obserwacji i przeprowadzenia dalszych badań diagnostycznych.

W działaniach ratowniczych brało udział pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z JRG 2 KM PSP Olsztyn oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Policja.