Od 2 sierpnia 2019 r. na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS w Rybakach, w gminie Stawiguda, odbywa się Jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który potrwa do 11 sierpnia 2019 r. W Zlocie bierze udział blisko 6 tys. harcerzy. Obszar zlotu podzielony został na 43 „gniazda”, a w każdym z nich przebywa od 110 do 190 osób.

W ramach zabezpieczenia Zlotu na terenie obozowiska utworzono posterunek składający się ze strażaków z KM PSP w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sile
49 funkcjonariuszy. Na terenie obozowiska stacjonują: dwa samochody średnie gaśnicze, samochód ciężki gaśniczy, samochód rozpoznania chemicznego, kontener logistyczny, dwa quady, łódź ratownicza oraz kontener zabezpieczenia logistycznego Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy.

Podczas pierwszych dwóch dni Zlotu w każdym z gniazd strażacy przeprowadzili działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W dniu 6 sierpnia 2019 r.
o godz. 17.30 Szef Sztabu ZHR ogłosił dla całego stanu osobowego próbny alarm ewakuacyjny. Informacja o alarmie ogłoszono drogą telefoniczną do wszystkich „gniazd”, dodatkowo po terenie obozu poruszał się samochód Wojska z systemem nagłośnieniowym, który ogłaszał komunikat wzywający do ewakuacji. Uczestnicy zlotu udali się do wyznaczonego miejsca zbiórki, na którym znajdował się pojazd 301 N 21 z włączoną sygnalizacją błyskową. Podczas ewakuacji ratownicy PSP sprawdzali czy wszystkie osoby ewakuowały się z „gniazd”. W ciągu 24 minut od ogłoszenia próbnego alarmu wszyscy uczestnicy znajdowali się na terenie boiska. Po złożeniu meldunku Szefowi Sztabu o stanie osobowym obozu, uczestnicy pod opieką swoich dowódców udali się do swoich zajęć. Celem próbnej ewakuacji było przećwiczenie wypracowanej wspólnie ze sztabem Zlotu procedury ewakuacji ze wszystkich gniazd, co w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, szczególnie w przypadku anomalii pogodowych, pozwoli na szybszą i bezpieczniejszą ewakuacje wypoczywających harcerzy.

W ramach operacji wojewódzkiej zabezpieczenia Zlotu zaplanowano w sumie pięć podoperacji:  „Obóz”, „Drogi”, „Sanktuarium”, „Koncert I”, „Koncert II”. Podoperacja „Obóz” stanowi zabezpieczenie obozowiska w Rybakach, podoperacja „Drogi” polega na zabezpieczeniu przemieszczania się harcerzy środkami transportu do innych lokalizacji, podoperacja „Sanktuarium” polegała na zabezpieczeniu pielgrzymki harcerzy do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie
w dniu 4 sierpnia 2019 r. podczas której wizytował prezydent RP. Podoperacje „Koncert I”
i „Koncert II” polegać będą na zabezpieczeniu imprez masowych, które odbędą się w dniach
9-10 sierpnia 2019 r na terenie ośrodka w Rybakach.

Opracowanie: bryg. Jarosław Przybułowski

Zdjęcia: bryg. Jarosław Przybułowski