Drukuj

W dniu 03 lipca 2019r. około godz. 11:18 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie informujące o rozszczelnieniu gazociągu przy ulicy Dębowej w miejscowości Nikielkowo. Wstępne ustalenia przeprowadzone na miejscu zdarzenia wskazywały, że do rozszczelnienia gazociągu mogło dojść w trakcie dokonywania odwiertów geodezyjnych przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu.

W pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG-2 Olsztyn a następnie zastępy z OSP Barczewo oraz Klebark Wielki. Działania straży pożarnej polegały na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej w odległości 300m od zagrożenia, ewakuowaniu 12 osób z pobliskich budynków, znajdujących się w strefie niebezpiecznej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się obłoku gazowego, sprawiono cztery kurtyny wodne okalających miejsce wycieku. Równolegle Pogotowie Gazowe, przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu oraz specjalnych zacisków, odcięło uszkodzoną nitkę rurociągu, dzięki czemu niebezpieczeństwo zostało wyeliminowane i umożliwiło skuteczną naprawę.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Olsztynie