W dniach 15 -17 czerwca 2019r. w związku z gwałtownym nasileniem opadów połączonych z porywistym wiatrem, na terenie miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego odnotowano 155 zdarzeń, z czego 61 na terenie Olsztyna i 94 na terenie gmin powiatu olsztyńskiego. Najwięcej, bo 24 zdarzenia odnotowano na terenie Gminy Stawiguda. Nieco mniej, na terenie Gminy Barczewo – 17 zdarzeń. Miejscowością, w której odnotowano najwięcej zdarzeń związanych z zalanymi posesjami było Tomaszkowo w Gminie Stawiguda. W samej miejscowości strażacy OSP i PSP usuwali zagrożenie związane z zalaniem 9 posesji.

Na terenie miasta Olsztyn doszło do zalania między innymi pomieszczeń Aresztu Śledczego, Szpitala Miejskiego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dziecięcego, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej, Szpitala Uniwersyteckiego oraz pomieszczeń jednego z banków. W dużej części zdarzeń dochodziło do lokalnego zalania części ulic miasta Olsztyna Piłsudskiego, Alei Wojska Polskiego, Nowowiejskiego, Kołobrzeskiej. Strażacy usuwali nagromadzoną wodę z Amfiteatru przy ul. Okopowej, wielu piwnic i posesji prywatnych.      

Straty materialne, wstępnie oszacowane przez właścicieli budynków i posesji w samym Tomaszkowie przekroczyły 530 tys. zł. Łączne straty spowodowane zniszczeniami po zalaniach oszacowano przez kierujących działaniami ratowniczo-gaśniczymi na 592 tys. zł. W trakcie realizacji interwencji żaden ze strażaków nie został poszkodowany.

W tych dniach w obsłudze zdarzeń na terenie miasta Olsztyna i gmin powiatu olsztyńskiego, związanych z likwidacją skutków gwałtownych wichur i podtopień brało udział 760 strażaków PSP i OSP, którzy stanowili skład 190 zastępów ratowniczych.

Dziękuję wszystkim strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego, strażakom pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie za szczególne poświęcenie, zaangażowanie, dyspozycyjność i trud w realizacji tych interwencji.

 

bryg. Sergiusz Dłuski
Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

 

Tekst: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Olsztyn