W dniu 28 maja 2019 roku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne komendanta miejskiego z zakresu dekontaminacji masowej.

Głównym celem ćwiczeń było: przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach służby zdrowia, w tym doskonalenie umiejętności przeprowadzania procesu dekontaminacji osób poszkodowanych z różnego rodzaju urazami oraz doskonalenie współpracy z pracownikami służby zdrowia podczas zdarzeń masowych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na odcinku obwodnicy Mrągowa doszło do zdarzenia w komunikacji drogowej z udziałem autobusu i autocysterny przewożącej substancje niebezpieczną. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 25 pasażerów autobusu, w tym 15 uczniów w wieku 16-17 lat, którzy zostali skażeni substancją chemiczną. Z uwagi na obrażenia, ilość osób poszkodowanych
i konieczność przeprowadzenia ponownej dekontaminacji, w pobliżu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zorganizowano punkt do dekontaminacji masowej osób poszkodowanych w zdarzeniu, które do szpitala przywożone były przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i przygodnych świadków zdarzenia. Jednym z elementów praktycznych ćwiczeń było m.in. sprawienie kontenera dekontaminacyjnego, przygotowanie ciągów dekontaminacyjnych i przeprowadzenie dekontaminacji osób poszkodowanych wypadku. Poszkodowani transportowani byli do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,  
            W ćwiczeniach czynny brały udział siły i środki z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 2 KM PSP w Olsztynie, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Olsztyn, personel dwóch szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pozorantami w ćwiczeniach byli uczniowie Szkoły Policealnej w Olsztynie im. Zbigniewa Religi oraz studenci Wydziału Nauk Medycznych UW-M w Olsztynie

Tekst i zdjęcia: st.kpt. Krzysztof Kurowski