st.ogn. w st. spocz. Roman Radecki urodził się 06 sierpnia 1960r., w Olsztynku woj. warmińsko-mazurskie obecnie Gmina Olsztynek. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął            w dniu 1 marca 1984r. Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

ZSP Olsztyn 01.03.1984 -30.06.1992 – przodownika roty

KR PSP Olsztyn 01.07.1992 -30.09.1994 - ratownik

KM PSP Olsztyn 01.10.1994 – 31.08.2000 – ratownik-kierowca

KM PSP Olsztyn 01.09.2000 – 31.01.2006 – operator sprzętu specjalnego

KM PSP Olsztyn 01.02.2006 – 30.11.2010 – starszy operator sprzętu specjalnego

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.

Przeszkolenie pożarnicze;

Kurs I stopnia z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby szeregowców pożarnictwa 1985;

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 1993;

Kurs uzupełniający podoficerów PSP na podstawie kursu młodszych podoficerów pożarnictwa 1994;

Kurs obsługi autodrabin Metz-37 1998;

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczej 2000;

W czasie 26 lat 9 miesięcy pełnienia służby pożarniczej wyróżniony i odznaczony

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa -2009r.,

Pochwała z wpisem do akt – aktywny udział i ofiarność w akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru budynku mieszkalnego w dniu 20.03.1985r.,

Pochwała z wpisem do akt – zaangażowanie, zdyscyplinowanie i zdolność współdziałania podczas likwidacji pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w dniu 09.12.2004r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 maja 2019r. (piątek) a rozpoczną o godz. 12:00 Modlitwą Różańcem w kaplicy przy cmentarzu ul. Wilcza w Olsztynku. Następnie o godz. 13:00 Msza żałobna w Kościele P.W. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Olsztynku.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.