Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Olsztynie, zorganizowane w dniu 12 maja 2019r, rozpoczęły się Mszą św. w kościele P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Mszy przewodniczył ks. kan. Janusz Wieszczyński kapelan strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. Wręczenie medali, awansów i wyróżnień strażakom komendy i strażakom ochotnikom, nastąpiło na Placu Solidarności w Olsztynie. W uroczystości, zorganizowanej wspólnie przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie Andrzeja Abako – Starostę Olsztyńskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie udział wzięli Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Przedstawiciel Rządu w Terenie, st. bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, insp. Piotr Zabuski – Komendant Miejski Policji w Olsztynie, ppłk. SG Jarosław Węgrzynowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie, por. Gaweł Gałdziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Małgorzata Błyskun – Nadleśniczy Leśnictwa Kudypy, Teresa Chrostowska – Wójt Gminy Purda, Daniel Zadworny Wójt Gminy Dywity, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Świątki, mł.bryg. w st.spocz. Zbigniew Łupina – Prezes Koła Olsztyńskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Piotr Mostek Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Barczewo, Urszula Kania Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie.  

1. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Złoty Medal Za Długoletnią Służbę

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

2. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę

otrzymał 1 strażak KM PSP w Olsztynie.

3. Postanowieniem nr 2/OP/2019 z dnia 5 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymało 4 strażaków KMPSP w Olsztynie.

4. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Nr 82/17/2019 z dnia 26.04.2019r. Ochotnicza Straż Pożarna JONKOWO została odznaczona

Złotym Znakiem Związku OSP RP.

5. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca i 30 kwietnia 2019r. Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

otrzymało 9 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

6. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019r. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

otrzymało 7 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego, oraz 1 osoba z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

7. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca i 30 kwietnia 2019r. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

otrzymało 15 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

8. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019r. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:

otrzymało 9 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

9. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień brygadiera

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

10. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego brygadiera

otrzymał 1 strażak KM PSP w Olsztynie.

11. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

12. Rozkazem Personalnym nr 699/kadr/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. Ministra  

Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego kapitana

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

13. Rozkazem Personalnym nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

14. Rozkazem Personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

15. Rozkazem Personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta

otrzymało 4 strażaków KM PSP w Olsztynie.

16. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego ogniomistrza

otrzymało 7 strażaków KM PSP w Olsztynie.

17. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień ogniomistrza

otrzymało 16 strażaków KM PSP w Olsztynie.

18. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

otrzymało 14 strażaków KM PSP w Olsztynie.

19. Rozkazami Personalnymi nr 26.2019 i 27.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego sekcyjnego

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

20. Rozkazami Personalnymi nr 5-10.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Komendanta

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego strażaka

otrzymało 6 strażaków KM PSP w Olsztynie.

21. Decyzjami WK.125.12.2.2019 z dnia 06 maja 2019r. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie nagrodami pieniężnymi wyróżnionych zostało:

4 strażaków KM PSP w Olsztynie.

22. Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał;

1 strażak KM PSP w Olsztynie.

Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia, strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

1. Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA,

2. gen. bryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP,

3. Pana Andrzeja Maciejewskiego – Posła Na Sejm RP,

4. płk dypl. Dariusza Kosowskiego – Dowódcy 9 Braniewskiej Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego,

5. Pana Mariusza Dobrzenieckiego – Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6. Pana Dr Andrzeja Zduniak – Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.