W dniach 1, 2 i 9 kwietnia 2019r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie- Wydział Prawa i Administracji odbyły się zajęcia na temat prewencji społecznej związanej z zagrożeniami życia i zdrowia dla dzieci w wieku 10-14 lat oraz przybliżono pracę strażaka.

Zajęcia odbyły się w ramach Projektu edukacyjnego, którego partnerem jest gmina Olsztyn. Celem programu jest podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez „edurozrywkę/eduzabawę” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zajęcia, w których wykładowcami i instruktorami byli strażacy KM PSP w Olsztynie, prowadzono dla dzieci w wieku 10-14 lat z miejscowości Świątki, Działdowo i Lubomino, łącznie około 60 osób. W ramach zajęć przybliżono tematykę zagrożeń okresu wiosny i lata. W kontekście zagrożeń omówiono bezpieczne zachowania, właściwe reakcje na zagrożenia. Ponadto scharakteryzowano pracę i służbę strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia przebiegały w dwóch etapach; część teoretyczna - wykład, prezentacja oraz odpowiadanie na pytania najmłodszych, część praktyczna - pokaz i omówienie sprzętu pożarniczego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Scharakteryzowano elementy ubioru strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst/zdjęcia: asp. Sebastian Połubiejko