W dniach 4,5,6 marca 2019 roku strażacy z JRG2 w Olsztynie: mł. ogn. Łukasz Rońda (Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie) i mł. ogn. Rafał Świderski (instruktor ratownictwa medycznego) przeprowadzili szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres szkolenia obejmował: zasady przeprowadzenia RKO u osób dorosłych oraz dzieci, obsługę i wykorzystanie defibrylatora typu AED, a także postępowanie 
z osobą w stanie zagrożenia życia w przypadku: ostrego zespołu wieńcowego, zasłabnięcia, padaczki, cukrzycy i zadławienia. W szkoleniu wzięło udział około 140 pracowników starostwa, którzy mieli okazje w sposób praktyczny przećwiczyć zasady udzielania pomocy przedmedycznej w wyżej wymienionych sytuacjach.

Pamiętajmy, że konieczność wykonania czynności ratunkowych może spotkać każdego z nas, w każdej chwili, a umiejętnie udzielona pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia innej osobie!

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Ciemiński