Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w szkołach, ale chcemy dotrzeć do uczniów oraz pedagogów drogą elektroniczną.

W tym roku mamy dla Was cztery ciekawe konkursy, dla każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Komendy Głównej PSP, w którym znajduje się informacja o konkursach kalendarzowych PSP na 2021 rok.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-2021-i-regulaminy

Źródło: KG PSP

 

KG PSP Kalendarz

KG PSP Kalendarz

W dniach 21 i 22 października 2020r; w ramach przedsięwzięcia Starosty Olsztyńskiego, współuczestniczyliśmy w akcji krwiodawstwa. W akcji brali udział pracownicy olsztyńskiego Starostwa, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Izby Administracji Skarbowej, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łącznie krew oddało 16 osób. Dzięki temu udało się zebrać 7,2 litra krwi, tak potrzebnej osobom chorym, po wypadkach, urazach.

Wśród honorowych dawców znalazło się także 4 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Honorowo krew oddali: asp.sztab Łukasz Prot, mł.asp. Krzysztof Chitruszko, ogn. Łukasz Iwanowski, mł.ogn. Kamil Lisek.

Serdecznie Dziękuję,

/-/mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

W dniu 16 października o godzinie 10:06, do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja o pożarze mieszkania w miejscowości Barczewo.

Dyżurny SK KM niezwłocznie zadysponował 6 zastępów Straży Pożarnej, w tym trzy zastępy z JRG 3 Biskupiec, jeden z KM PSP w Olsztynie oraz OSP Barczewo i OSP Barczewko.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z okna zlokalizowanego na drugim piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wydobywa się czarny dym.

Przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej, obecny na miejscu Strażnik Miejski ewakuował mężczyznę z mieszkania na pierwszym piętrze które, oprócz klatki schodowej, również było zadymione.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczych stwierdzono rozwinięty pożar w pomieszczeniu kuchennym, w mieszkaniu na drugim piętrze.

Podczas prowadzenia działań gaśniczych, z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń, strażacy znaleźli i ewakuowali na zewnątrz nieprzytomną mieszkankę z lokalu na drugim piętrze. Następnie przekazano ją obecnemu na miejscu zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego który, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, stwierdził zgon.

Ponadto, do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia, strażacy udzielili pomocy medycznej ewakuowanemu mężczyźnie poprzez wprowadzenie tlenoterapii biernej 100 % oraz udzielili wsparcia psychicznego.

Na koniec cały obiekt został przewietrzony oraz sprawdzony przy użyciu kamery termowizyjnej, w celu wykluczenia obecności ewentualnych zarzewi ognia, oraz detektora wielogazowego.

Opracowanie i zdjęcia : kpt. Adam Rybicki

 

W dniach od 9 do 11 września br. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz strażacy z jednostek OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, dostarczyli do 113 placówek oświatowych na terenie miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego 19395 litrów płynów dezynfekcyjnych i 48200 szt. maseczek. Środki dezynfekcyjne oraz maseczki zostały przekazane z Agencji Rezerw Materiałowych na prośbę poszczególnych podmiotów. To była kolejna akcja straży pożarnej związana z dostarczaniem środków do szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych. Łącznie od początku trwania pandemii strażacy z powiatu olsztyńskiego dostarczyli do 259 placówek oświatowych 155 750 maseczek oraz 45490 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni. W akcji dystrybucji środków dezynfekcyjnych oraz maseczek uczestniczyły wytypowane zastępy z 9 jednostek OSP oraz zastępy z JRG KM PSP w Olsztynie. Dodatkowo w stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczych związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa pozostaje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego „ Olsztyn” z JRG 1 KM PSP Olsztyn, która została przygotowana m.in. do prowadzenia dekontaminacji pomieszczeń, pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz samych strażaków – ratowników.

Opracował: st.kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Alancewicz

11 września 2020r. godzinie 1730, w 19 rocznicę zamachów na wieże World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb odbył się przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji uroczysty Apel Poległych”.

Po meldunku, złożonym przez dowódcę uroczystości dh. Pawła Zapadkę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi, zabrał głos organizator Apelu dh Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, witając przybyłych gości i przedstawiając cel uroczystości.

Po oczytaniu Apelu Poległych przez dh. Piotra Mostka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, modlitwę za wszystkich poległych strażaków, ratowników medycznych, policjantów i ratowników innych służb celebrował ks. Kanonik Janusz Wieszczyński Diecezjalny Duszpasterz Zarządu Oddziału Powiatowego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W Apelu Poległych uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha, st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako, jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Stanisław Mikulak, dh Radosław Król, dh Ryszard Harasim, dh Julian Lemiech.

Ponadto przybyli Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział ponadto koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych w Olsztynie Zbigniew Łupina i Andrzej Hrynakowski a także czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Jonkowo. W Apelu Poległych brała także udział delegacja Liceum Ogólnokształcącego C-NB im. Cichociemnych przy ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie.

Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie tworzyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku z dowódcą Pocztu dh Stanisławem Pisarskim Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Olsztynku.    

W Apelu Poległych ponadto Poczty Sztandarowe delegowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Barczewie, Biskupcu, Brąswałdzie, Jezioranach, Jonkowie, Kieźlinach, Sząbruku, Świątkach i Wrzesinie.

Pamięci strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tych poległych podczas zamachów 11 września 2001 roku,, w imieniu wszystkich strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie, symboliczny znicz złożył mł.bryg. Jarosław Gryciuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: st.str. Dawid Kowalczyk.

W imieniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, jako współorganizator Apelu Poległych, dziękuję wszystkim uczestniczącym w Apelu Poległych.. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego, którzy godnie reprezentowali własne jednostki.

Serdecznie dziękuję

/-/.mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie  

W dniu 31 sierpnia odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG w Biskupcu st. kpt. Jakubowi Kowalskiemu oraz z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Wojciecha Kuczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie i JRG Biskupiec.

st. kpt. Jakub Kowalski przez ostatnie trzy lata był dowódcą zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Z dniem 1 września otrzymał decyzje o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG 3 w Biskupcu z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Po odczytaniu rozkazu i decyzji o zwolnieniu ze służby, komendant w imieniu wszystkich strażaków i pracowników podziękował st. ogn. Wojciechowi Kuczyńskiemu za pełną trudu i poświęceń służbę. Wyraził jednocześnie nadzieję, że – mimo odejścia na emeryturę – zawsze pozostanie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej służąc radą i doświadczeniem młodszym kolegom. Na zakończenie, bohater uroczystości został obdarowany okolicznościowymi upominkami, odebrał gratulacje od reszty załogi

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Jasiński

28 sierpnia 2020r. wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zorganizowaliśmy akcję oddania krwi.

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemicznym, w uzgodnionych z Centrum Krwiodawstwa godzinach stawiło się 21 strażaków pełniących służbę w KM PSP w Olsztynie a także strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego. Wśród grona krwiodawców był także emerytowany strażak z KM PSP w Olsztynie.

Po przeprowadzonych badaniach, w tym dniu krew oddało 17 strażaków. Łącznie oddano 7950 ml krwi. Krwiodawcy reprezentowali jednostki OSP Barczewo gmina Barczewo, OSP Bartąg Gmina Stawiguda, OSP Brąswałd gmina Dywity, OSP Gryźliny Gmina Stawiguda oraz trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Olsztynie.  

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: asp. Przemysław Wąsiewski

W związku z Państwa bezinteresownym zaangażowaniem w akcję krwiodawstwa, poświecenie części siebie w celu pomocy, tym którzy tego potrzebują, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej zbiórce. Słowa podziękowania przekazuję podległym strażakom, ale przede wszystkim strażakom ochotnikom z terenu powiatu olsztyńskiego, dzięki pomocy których udało się pozyskać ten bezcenny dar życia. W szczególności tym, dla których przygoda z krwiodawstwem rozpoczęła się właśnie w dniu dzisiejszym.

Jako strażacy ratownicy rozumiemy potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Swoje uznanie kieruję także wobec biorącego udział w akcji strażaka emeryta KM PSP w Olsztynie.

raz jeszcze bardzo dziękuję

/-/ mł.bryg. Jarosław Gryciuk

 

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie      

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2020r. (piątek) wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie organizujemy akcję oddania krwi.

Jednak w związku z obowiązującymi reżimami sanitarnymi, oddawanie krwi następować będzie w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2. Osoby chętne, będą mogły się zgłaszać od godz. 8:00 co pół godziny do godz. 11:00. Uzgodniona z Centrum ilość w grupie nie może przekraczać 5 osób. Chętnych wyposażamy w maseczki ochronne. W celu koordynacji i zabezpieczenia skutecznej płynności akcji, prosimy o zgłaszanie ewentualnych osób chętnych spośród strażaków KM PSP w Olsztynie oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego pod nr tel. 664-471-277 podając imię nazwisko, Jednostkę OSP oraz planowaną godzinę wejścia. Powyższe dane zgłoszeniowe osób można także przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane krwiodawców prosimy przekazać do dnia 26 sierpnia 2020r (środa) do godz. 15:00.

Zachęcam bardzo serdecznie

/-/bryg. Sergiusz Dłuski

Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

W dniu 15 sierpnia o godzinie 21:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w miejscowości Kikity samolot spadł do lasu.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM Olsztyn zadysponował 4 zastępy z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, w tym samochód Specjalny Ratownictwa technicznego, oraz 4 zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lokalizacja zdarzenia była utrudniona ze względu na porę nocną oraz rozbieżne wskazania osób zgłaszających. W miejscowości Kikity utworzono punkt przyjęcia sił i środków. Na miejsce zdarzenia przybyli pracownicy Nadleśnictwa Wipsowo, którzy na podstawie swoich urządzeń oraz wpływających zgłoszeń określili prawdopodobne miejsce upadku samolotu.

W trakcie przeszukiwania wskazanej przez pracowników Nadleśnictwa Wipsowo części lasu między miejscowościami Kikity oraz Żardeniki, ratownicy Straży Pożarnej znaleźli miejsce zdarzenia. Samolot znajdował się w odległości około 300 metrów (w linii prostej) od drogi wojewódzkiej DW 593. Ze względu na podmokły teren oraz gęsty drzewostan nie było możliwości dotarcia pojazdami ratowniczymi do miejsca zdarzenia.

Stwierdzono, że doszło do upadku z wysokości samolotu dwuosobowego, co spowodowało jego całkowite zniszczenie. Wskutek zdarzenia zginęły dwie osoby podróżujące samolotem.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dogaszeniu tlących się części karoseryjnych oraz pomocy w załadunku na lawetę części samolotu.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

 

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

  1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

a)       rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

b)      wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

c)       palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

  1. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
  2. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
  3. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
  4. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

a)       0 - brak zagrożenia,

b)      I - zagrożenie małe,

c)       II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

d)      III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. 

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Ważne linki

·         Link do mapki zakazów wstępu do lasów na terenie Polski

·         Link do mapki zagrożenia pożarowego lasów

 Żródło: straz.gov.pl